Tijdens de eerste consultatie worden uw huidige leef- en eetgewoonten bevraagd. Aan de hand van deze informatie wordt een individueel dieetplan voor u opgesteld.

Tijdens de opvolgconsultaties wordt er stilgestaan bij het leren interpreteren van productinformatie op verpakkingen, daarnaast worden ook heel wat concrete tips meegegeven. Dit kunnen tips zijn over receptuur, restaurantbezoek, voeding op vakantie, …

De snelheid van de opvolgconsultaties gebeurt in samenspraak met u. Meestal wordt een volgende afspraak voor voedingsadvies na twee à drie weken gepland.